OGŁOSZENIE dt. WYRZUCANIA ŚMIECI

                                                       OGŁOSZENIE Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ OAZA”  w Kukowie gm . Suwałki informuje, że do kontenerów wrzucamy tylko śmiecie. Nie wrzucamy kamieni, zielska. Odpady roślinne mają być składowane na działkach w kompostownikach. Działkowcy przyłapani na wyrzucaniu do kontenerów rzeczy innych niż  śmieci będą obciążani kosztami wywozu kontenera. Zarząd ogrodu    

Read more

Numery kont bankowych do wpłacania należności na Rodzinny Ogród Działkowy „OAZA” w Kukowie

Informujemy, że:   Do dnia 30 czerwca 2016r opłatę ogrodową w wysokości 178,00 zł oraz wpisowe w kwocie 200,00 zł (dotyczy osób z nowo otwieranego sektora, które nie uiściły jeszcze wpłaty czyli od działki numer 181 do 660) należy wpłacać na konto: 62 9359 0002 0000 1687 2003 0001   Osoby z nowo otwieranego sektora czyli od działki numer 181 do

Read more

PROPONOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ROD „OAZA” W KUKOWIE gm. Suwałki z dnia 10/04/2016

Zarząd ROD Oaza proponuje poniższy porządek kolejnych walnych zebrań. Pod każdym punktem znajduje się załącznik w formie .pdf do pobrania oraz zapoznania się. 1)  Otwarcie zebrania. 2) Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania. 3) Zatwierdzenie porządku obrad. 4) Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego. Regulamin-walne 2016 5) Wybór komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków. Protokół komisji Mandatowej 6) Sprawozdanie Zarządu ROD z

Read more

Terminy zakończenia prac ogłoszonych w przetargach

Ostateczny termin zakończenia robót jest określany podczas podpisywania umowy z Wykonawcą w jak najkrótszym terminie. Termin nie został określony, ponieważ oba przetargi zostały ogłoszone w miesiącu lutym 2016 i nie wiadome były warunki atmosferyczne w chwili podjęcia robót. Wykonawca sam nie podejmuje oraz nie określa kiedy rozpoczęte przez niego prace zostaną ukończone.  

Read more

Niedostępność strony

Odnotowaliśmy przerwę w działaniu naszej strony internetowej. Analiza pokazała, że serwer strony został mocno przeciążony przez co przez krótki czas była ona niedostępna. Wszelkie zapytania można oczywiście kierować na adres e-mail: info@rodoaza.info

Read more
1 3 4 5 6 7