Zarząd

W skład obecnego Zarządu wchodzą:

1) Sławomir Harasz – prezes Zarządu – działka nr 54 ( alejka daliowa)
2) Zbigniew, Grzegorz POŹNIAK – wiceprezes-  działka nr 90 ( alejka storczykowa)
3) Zenon BAŁDYGA – wiceprezes działka nr 4 ( alejka liliowa)
4) Marta DZIERŻYK – sekretarz – działka nr 101 ( alejka storczykowa)
5) Paweł SOBUŃ – skarbnik – działka nr 159 ( alejka różana)
6) Karol KOWALCZYK – członek zarządu – działka nr 13 ( alejka liliowa)
7) Bożenna Mokrzycka – członek zarządu – działka nr 418

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:
1) Bolesław Sokołowski – przewodniczący – działka nr 95 ( alejka storczykowa)
2) Paweł TORCZ – zastępca przewodniczącego – działka nr 58
( alejka daliowa)
3) Józef GAWIŃSKI – sekretarz komisji – działka nr 166
( alejka bratkowa)

Dodaj komentarz