WYBÓR STOWARZYSZENIA PROWADZĄCEGO OGRÓD

Ustawa o stowarzyszeniach

Ustawa o ROD

WYBÓR STOWARZYSZENIA PROWADZĄCEGO OGRÓD

                                           „ OAZA” w Kukowie gm. Suwałki                                                            

Na wniosek 146 działkowców  złożony w dniu 29 sierpnia 2021 r. w celu  przeprowadzenia  głosowania  w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło Rodzinny Ogród Działkowy  „OAZA”.

Ze względu na restrykcje z powody trwania pandemii Cowid-19 i możliwość spotkani do 150 osób na wolnym powietrzu zostały wysłane zaproszenia na zebranie sektorowe, które odbędzie się w dniu 26 września od godziny 10,00 do godziny 15.

Sektor 1 działki od nr.        1 do nr.  165 godzina zebrania 10,00  

Sektor 2 działki od nr.   166 do nr.  330 godzina spotkania 11,00

Sektor 3 działki od nr.   331 do nr. 495 godzina spotkania  12.00

Sektor 4 działki od nr.   496 do nr. 661 godzina spotkania  13,00

Zebranie delegatów godzina 14.00

Z każdego sektora zostanie wybranych 12 osób, które następnie działkowcy będą głosować nad każdą kandydaturą i 10 z największą liczbą głosów przejdzie jako delegaci do głosowania  na wyborem stowarzyszenia o godzinie 14.Delegatów będzie 40 po 10 z każdego sektora.

                                               Co się zmieni dla działkowca

Dla działowców praktycznie nie zmieni się nic, ponieważ stowarzyszenia ogrodowe, którym jest też stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie PZD  oraz inne stowarzyszenia ogrodowe założone są na ustawie o ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2023 r. oraz na ustawie o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Na podstawie tych dwóch  ustaw  powstanie też nasze stowarzyszenie więc nie ma możliwości aby napisać statut, który zasadniczo by się różnił od statutu innych stowarzyszeń.

Zmieni się tylko nazwa oraz składki, które płaciliśmy na PZD zostaną na potrzeby ogrodu i w roku 2021 odprowadziliśmy blisko 27 000 zł. a w roku 2022  to około 40 000,00 zł.

Jeśli będzie  to Stowarzyszenie „OAZA” w Kukowie gm. Suwałki  każdy działkowiec otrzyma uchwałę nowego stowarzyszenia o  jego prawie do działki na ROD „OAZA”.

Zostają te same rozwiązania prawne odnośnie umowy przekazania praw do działki- notariusz, składka ogrodowa, inwestycje, wybory zarządu, komisji rewizyjnej, komisji rozjemczej ustalana przez coroczne walne zebrania  sprawozdawcze i walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. To działkowcy będą mieli wpływ na  to co dzieje się w ogrodzie.

Nie zmieni się też zbytnio regulamin ogrodu i będą to raczej zmiany niewielkie.

Zarząd będzie mógł ubiegać się o fundusze unijne, darowizny mając na celu mając rozwój ROD „OAZA” 

Komisja Rozjemcza będzie nowym organem ogrodu do, której będą się mogli zgłasza działkowcy nie zgadzający się z   decyzjami Zarządu odnośnie ich działki czy też osoby.

Komisja Rozjemcza będzie działać niezależnie od  Zarządu.