Zawiadomienie o odwołaniu walnego zebrania sprawozdawczego w dniu 22 marca 2020 r. w PWSZ przy ulicy noniewicza 10

Ze względu na zalecenia wydane przez władze publiczne o przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się zagrożenia epidemiologicznego korono wirusa COVID 19 oraz Uchwałę nr 44/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wytycznych dla Zarządów Okręgowych PZD i Zarządów ROD w zakresie terminów Walnych zebrań sprawozdawczych – Krajowy Zarząd PZD postanawia:

  1. o przesunięciu terminów walnych zebrań w rodzinnych ogrodach działkowych do 31 lipca 2020 r.

2. upoważnić zarządy ROD do pobierania od działkowców opłaty ogrodowej w kwocie z roku 2019 na pokrycie

kosztów funkcjonowania ROD w 2020 r.

Zarząd ROD „OAZA” zwraca się do działkowców o jak najszybsze wpłaty opłaty ogrodowej z roku 2019 czyli 246,00 zł.

Konieczność ta wynika z przymusu podpisania umowy na wywóz odpadów komunalnych oraz opłacania bieżących zobowiązań ogrodu.