OGŁOSZENIE- ZMIANA SYSTEMU

Zarząd ROD „OAZA” w Kukowie gm. Suwałki prosi działkowców o adresy E-MAIL ze względu na przechodzenie na program komputerowy PZD GDCS SYSTEM.

Adresy przesyłać na adres info@rodoaza.info lub sms ma numer Prezesa 605 226 002