OPŁATA OGRODOWA ZA ROK 2019

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze uchwaliło opłatę  ogrodową na rok 2019 w kwocie 246 zł ( dwieście czterdzieści sześć zł )

Powyższą opłatę trzeba wpłacać do dnia 30 czerwca 2019 r. na konto:

62 9359 0002 0000 1687 2003 0001

W tytule przelewu proszę zawrzeć numer działki.

Zarząd ROD Oaza