INFORMACJA O OTWARCIU OFERT Z DNIA 19.02.2018 r

Informacja o przetargu nieograniczonym na wykonanie budowy instalacji ENN za licznikowej i kanalizacji teletechnicznej w ROD „OAZA” w Kukowie gm. Suwałki

Otwarcie ofert odbyło się w biurze przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach o godzi. 17.00

Oferty złożyły następujące firmy:

1 ) Białostockie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Sp o.o. Łyski 1A 16-070 Choroszcz

Na kwotę 731 850,00 zł

2 ) SAPPO Spółka Cywilna ul. Majerskiego 16-400 Suwałki

Na kwotę 697 710,00 zł

3 ) INSBUD Sylwia Olszewska ul. Kazańska 17/43 18-400 Łomża

Na kwotę 586 710,00 zł oferta najkorzystniejsza, która wygrała przetarg z wykonaniem  do 30 czerwca 2018 r i gwarancją na 48 miesięcy.