OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE SIECI ENERGETYCZNEJ I KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ 

                                    OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

                                    POLSKI ZWIAZEK DZIAŁKOWCÓW

                                   RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „OAZA” w KUKOWIE

                                  16-400 SUWAŁKI ul. KOŚCIUSZKI 71 TEL. 605 226 002

                    E –MAIL: rodoaza.info

WYKONANIE SIECI ENERGETYCZNEJ i KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ ROD „OAZA” w KUKOWIE gm. SUWAŁKI (działka geodezyjna 55).

Materiały do pobrania ( SIWZ, załączniki do SWIZ, umowa, projekt techniczny, przedmiar):

Dokumentacja

Materiały do pobrania (uzupełnienie do SIWZ):

Uzupełnienie do SIWZ

Zapytanie przetargowe

Zapytanie przetargowe