INFORMACJA: NUMERY KONT BANKOWYCH DO UISZCZANIA WPŁAT

Opłatę ogrodową w wysokości 178,00 zł oraz wpisowe w kwocie 200,00 zł (dotyczy osób z nowo otwieranego sektora, które nie uiściły jeszcze wpłaty czyli od działki numer 181 do 660) należy wpłacać na konto:

62 9359 0002 0000 1687 2003 0001

Osoby z nowo otwieranego sektora czyli od działki numer 181 do 660:

I ratę na elektryfikację w kwocie 400,00 zł oraz udział inwestycyjny należy wpłacać na konto:

74 9359 0002 0000 1687 2000 0103

W tytule przelewu należy zawrzeć informacje: imię oraz nazwisko, numer działki oraz czego przelew dotyczy.