OGŁOSZENIE- Zmiana w składzie Zarządu

Informujemy, że nastąpiła zmiana składu w Zarządzie Ogrodu Działkowego OAZA:

Pan Grzegorz Zbigniew Pożniak (działka 90, al. Storczykowa) jako wiceprezes (w miejsce Pani Haliny Żak),

Pani Bożenna Mokrzycka (działka nr 418) jako członek zarządu.