Odbiór regulaminów

Informujemy iż w biurze na ul. Kościuszki są do odbioru regulaminy. Regulaminy są bezpłatne i otrzyma je każdy działkowiec.