WAŻNA INFORMACJA !

W związku z dużą ilością chętnych na przydział działki ogłaszamy, że otwieramy listę rezerwową.

W momencie rezygnacji z wcześniej złożonej deklaracji przez daną osobę jej miejsce zostanie przyznane kolejnej osobie z listy. W niedziele zostanie umieszczona lista osób, którzy są wpisani na listę przydziału działki oraz lista osób rezerwowych.

W przypadku kiedy na zamieszczonej liście zabraknie nazwiska bądź nazwisko zostanie błędnie wpisane prosimy o kontakt e-mailowy bądź telefoniczny w celu wyjaśnienia sytuacji.