WYBÓR STOWARZYSZENIA PROWADZĄCEGO OGRÓD

Ustawa o stowarzyszeniach Ustawa o ROD WYBÓR STOWARZYSZENIA PROWADZĄCEGO OGRÓD                                            „ OAZA” w Kukowie gm. Suwałki                                                             Na wniosek 146 działkowców  złożony w dniu 29 sierpnia 2021 r. w celu  przeprowadzenia  głosowania  w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło Rodzinny Ogród Działkowy  „OAZA”. Ze względu na restrykcje z powody trwania pandemii Cowid-19 i możliwość spotkani do 150 osób na

Read more