Informacja z zebrania

Zebranie kandydatów na działkowców w dniu 21-11-2015 roku w PWSZ przy ulicy Noniewicza 10 w Suwałkach  o godzinie 9.00 . W związku z powiększanym Rodzinnym Ogrodem Działkowym „OAZA” w Kukowie gm. Suwałki zostało zorganizowane zebranie organizacyjne. Stawiło się około 300 osób. Po otwarciu zebrania przez Prezesa ROD „OAZA” głos zabrał Pan Prezes OZ PZD mgr. Andrzej Bojko, który powitał przybyłych

Read more

Agenda zebrania kandydatów na działkowców ROD „OAZA” w Kukowie

W dniu 2/11/2015 zostaną wysłane zawiadomienia listowne. Poniżej agenda zebrania kandydatów na działkowców ROD „OAZA” w Kukowie gm. Suwałki w dniu 21 -11 -2015 r. o godz. 9.00. 1 Otwarcie zebrania w dniu 21 -11-2015 r. o godzinie 9:00 w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach przy ul. Noniewicza 10 (dawny Urząd Wojewódzki). 2 .Powitanie przybyłych Gości. 3. Kilka słów

Read more
1 2 3