OGŁOSZENIE dt. WYRZUCANIA ŚMIECI

                                                       OGŁOSZENIE Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ OAZA”  w Kukowie gm . Suwałki informuje, że do kontenerów wrzucamy tylko śmiecie. Nie wrzucamy kamieni, zielska. Odpady roślinne mają być składowane na działkach w kompostownikach. Działkowcy przyłapani na wyrzucaniu do kontenerów rzeczy innych niż  śmieci będą obciążani kosztami wywozu kontenera. Zarząd ogrodu    

Read more

Numery kont bankowych do wpłacania należności na Rodzinny Ogród Działkowy „OAZA” w Kukowie

Informujemy, że:   Do dnia 30 czerwca 2016r opłatę ogrodową w wysokości 178,00 zł oraz wpisowe w kwocie 200,00 zł (dotyczy osób z nowo otwieranego sektora, które nie uiściły jeszcze wpłaty czyli od działki numer 181 do 660) należy wpłacać na konto: 62 9359 0002 0000 1687 2003 0001   Osoby z nowo otwieranego sektora czyli od działki numer 181 do

Read more

Terminy zakończenia prac ogłoszonych w przetargach

Ostateczny termin zakończenia robót jest określany podczas podpisywania umowy z Wykonawcą w jak najkrótszym terminie. Termin nie został określony, ponieważ oba przetargi zostały ogłoszone w miesiącu lutym 2016 i nie wiadome były warunki atmosferyczne w chwili podjęcia robót. Wykonawca sam nie podejmuje oraz nie określa kiedy rozpoczęte przez niego prace zostaną ukończone.  

Read more

Wolne działki !

Informujemy, że w związku z dużą liczbą rezygnacji pozostało wolnych ok 100 działek. Wszystkich chętnych zapraszamy do składania deklaracji, która jest dostępna na stronie (zakładka O NAS) i wysyłanie ich drogą elektroniczną, listowną bądź dostarczanie osobiście do biura na ul. Kościuszki 71 w godzinach jego otwarcia.  

Read more

Informacja z zebrania

Zebranie kandydatów na działkowców w dniu 21-11-2015 roku w PWSZ przy ulicy Noniewicza 10 w Suwałkach  o godzinie 9.00 . W związku z powiększanym Rodzinnym Ogrodem Działkowym „OAZA” w Kukowie gm. Suwałki zostało zorganizowane zebranie organizacyjne. Stawiło się około 300 osób. Po otwarciu zebrania przez Prezesa ROD „OAZA” głos zabrał Pan Prezes OZ PZD mgr. Andrzej Bojko, który powitał przybyłych

Read more

Agenda zebrania kandydatów na działkowców ROD „OAZA” w Kukowie

W dniu 2/11/2015 zostaną wysłane zawiadomienia listowne. Poniżej agenda zebrania kandydatów na działkowców ROD „OAZA” w Kukowie gm. Suwałki w dniu 21 -11 -2015 r. o godz. 9.00. 1 Otwarcie zebrania w dniu 21 -11-2015 r. o godzinie 9:00 w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach przy ul. Noniewicza 10 (dawny Urząd Wojewódzki). 2 .Powitanie przybyłych Gości. 3. Kilka słów

Read more

Nabór zakończony. Co dalej ?

W związku z zakończeniem naboru trwają już pełne prace przygotowawcze nowego sektora. Sektor jest gotowy na podział na poszczególne działki oraz są przygotowywane umowy dla przyszłych działkowców. Po zakończeniu podziału oraz przygotowaniu umów zostanie zorganizowane spotkanie. O miejscu oraz dacie będziemy informować listownie z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Termin wysłania listów będzie umieszczony na stronie.

Read more
1 2 3 4 5