Wolne działki !

Informujemy, że w związku z dużą liczbą rezygnacji pozostało wolnych ok 100 działek. Wszystkich chętnych zapraszamy do składania deklaracji, która jest dostępna na stronie (zakładka O NAS) i wysyłanie ich drogą elektroniczną, listowną bądź dostarczanie osobiście do biura na ul. Kościuszki 71 w godzinach jego otwarcia.  

Read more

Informacja z zebrania

Zebranie kandydatów na działkowców w dniu 21-11-2015 roku w PWSZ przy ulicy Noniewicza 10 w Suwałkach  o godzinie 9.00 . W związku z powiększanym Rodzinnym Ogrodem Działkowym „OAZA” w Kukowie gm. Suwałki zostało zorganizowane zebranie organizacyjne. Stawiło się około 300 osób. Po otwarciu zebrania przez Prezesa ROD „OAZA” głos zabrał Pan Prezes OZ PZD mgr. Andrzej Bojko, który powitał przybyłych

Read more

Informacja dla osób z listy rezerwowej

W związku z dużą ilością pytań wyjaśniamy: osoby z listy rezerwowej nie wnoszą opłat, osoby z listy rezerwowej nie przychodzą na zebranie. W sytuacji kiedy zwolni się miejsce z listy osób, którym działka została przyznana będziemy informować kolejną osobę o wolnym miejscu telefonicznie bądź listownie.

Read more

Agenda zebrania kandydatów na działkowców ROD „OAZA” w Kukowie

W dniu 2/11/2015 zostaną wysłane zawiadomienia listowne. Poniżej agenda zebrania kandydatów na działkowców ROD „OAZA” w Kukowie gm. Suwałki w dniu 21 -11 -2015 r. o godz. 9.00. 1 Otwarcie zebrania w dniu 21 -11-2015 r. o godzinie 9:00 w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach przy ul. Noniewicza 10 (dawny Urząd Wojewódzki). 2 .Powitanie przybyłych Gości. 3. Kilka słów

Read more

Nabór zakończony. Co dalej ?

W związku z zakończeniem naboru trwają już pełne prace przygotowawcze nowego sektora. Sektor jest gotowy na podział na poszczególne działki oraz są przygotowywane umowy dla przyszłych działkowców. Po zakończeniu podziału oraz przygotowaniu umów zostanie zorganizowane spotkanie. O miejscu oraz dacie będziemy informować listownie z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Termin wysłania listów będzie umieszczony na stronie.

Read more

WAŻNA INFORMACJA !

W związku z dużą ilością chętnych na przydział działki ogłaszamy, że otwieramy listę rezerwową. W momencie rezygnacji z wcześniej złożonej deklaracji przez daną osobę jej miejsce zostanie przyznane kolejnej osobie z listy. W niedziele zostanie umieszczona lista osób, którzy są wpisani na listę przydziału działki oraz lista osób rezerwowych. W przypadku kiedy na zamieszczonej liście zabraknie nazwiska bądź nazwisko zostanie

Read more
1 4 5 6 7